ความคืบหน้าการก่อสร้าง

 

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์

 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 

ภาพจิตรกรรม ชั้นบนสุด

 

 

 

 

****************