ช่างศิลป์วาดภาพจิตรกรรม บนฝ้าโดมชั้นบนสุด ของพระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์

 

 

*******************************