การตกแต่งห้องชั้นบน

พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์

 

พระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นี้

 

จิตรกรรมฝาผนัง

 

พระพุทธเจ้า ในภัทรกัปป์นี้

 

จิตรกรรมฝาผนัง

 

 

**********