ความคืบหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ชั้นบนสุด

 

bwd  จำนวน 1/2  fwd

 

 

 

* * * * *