การคืบหน้าการก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๖

 

 

ปิดทองหน้าบันซุ้มจตุรมุข

 

 

ปิดทองหน้าบันซุ้มจตุรมุข

 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

 

 

 

 

 

***********************************