ความคืบหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ศรีพุทธปาพจน์ วันที่ ๗ ธ.ค.๕๖
๑.ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังชั้นบนสุด ที่ประดิษฐานบุษบกไม้สักปิดทอง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
๒.ชั้นล่างสุด เป็นการจัดระเบียบพุทธศิลป์ในยุคสมัยต่างๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าและเยี่ยมชม

 

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ได้ดำเนินมากว่าครึ่งทาง

 

เริ่มการตัดเส้นและเก็บรายละเอียด

 

ใช้ทีมงานประมาณ ๕ คน

 

ลงสี

 

ภาพส่วนที่ตัดเส้นแล้ว

 

ความทรงคุณค่าของจิตรกรรมไทย

 

ชั้นเก็บศิลปะวัตถุ วัตถุโบราณ

 

โบราณวัตถุ

 

ศิลปะวัตถุ

 

ที่บดยาสมัยอยุธยา

 

***************************************************