บริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่ "วัดสระกะเทียม"
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขานครปฐม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 352-2-42915-2
ชื่อบัญชี วัดสระกะเทียม

 

 

 

* * * * *