ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 7826
ประวัติหลวงปู่สามพี่น้อง เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 6915
ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 4591
เกียรติประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 1139
แผนที่ แผนผัง เขียนโดย ปัญญาวโร ภิกขุ ฮิต: 7477