ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 7859
ประวัติหลวงปู่สามพี่น้อง เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 7088
ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 4681
เกียรติประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 1193
แผนที่ แผนผัง เขียนโดย ปัญญาวโร ภิกขุ ฮิต: 7539