ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 8435
ประวัติหลวงปู่สามพี่น้อง เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 7840
ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 5349
เกียรติประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 1812
แผนที่ แผนผัง เขียนโดย ปัญญาวโร ภิกขุ ฮิต: 8152