ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 7799
ประวัติหลวงปู่สามพี่น้อง เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 6807
ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 4523
เกียรติประวัติวัดสระกะเทียม เขียนโดย ชนม์ศิษฐ์ ทองบัวศิริไล ฮิต: 1091
แผนที่ แผนผัง เขียนโดย ปัญญาวโร ภิกขุ ฮิต: 7423