วันที่ ๑ ก.ค.๕๙
วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559
article thumbnailซ่อมฝ้า        ...
article thumbnailรูปภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   จำนวน 1/2   รูปภาพกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
article thumbnailประมวลภาพ กิจกรรมบุญ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ปีพ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘   ...
article thumbnailพิธีปิด โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ธรรมยุต ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์...
ดูเพิ่มเติมในข่าวกิจกรรมงานบุญ  

กิจกรรมบวชชีพราหม์ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

กิจกรรมบวชชีพราหม์ประจำปี พศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ของวัดสระกะเทียม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ มีนาคม โดยเฉพาะในวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ได้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธศรีสัพพัญญูบรมปฐมเทศนา ขึ้น ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาวิมลหลังใหม่.


อัลบัมภาพวาดชุด "พุทธประวัติ"

ภาพวาดชุด "พุทธประวัติ" นี้ เป็นภาพวาดชุดที่มีความงดงามมากชุดหนึ่ง จึงได้นำมาทำเป็นอัลบั้มให้ได้ชมกัน เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยภาพโดยคร่าว...


อัลบัมภาพ งานบุญวันวิสาขบูชา และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปี ๒๕๕๕

วัน วิสาขบูชาปี ๒๕๕๕ นี้ นอกจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ทางวัดสระกะเทียมยังถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งคือ เป็นวันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ในพระมหาธาตุเจดีย์..

ดูเพิ่มเติมในอัลบั้มวัดสระกะเทียม  
article thumbnailรูปภาพการบูรณะศาลาปฏิบัติธรรม "สารธัมโม" เริ่มเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘     จำนวน 1/3  ...
article thumbnail   จำนวน 1/3  ...

รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม(ธรรมยุต)

พระครูภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (ธรรมยุต) โดยได้เดินทางเพื่อเข้าพิธีมอบใบตราตั้ง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖.


เลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพนัญเชิง

เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูภาวนาวิมล วิ. จากพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก) วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.


วีดีโอแนะนำวัดสระกะเทียม โดยพระโอฬาร ปี ๕๕

This vedio we would like to show sites in this temple. if you have chances, we are waiting for you.

 

☻ทำเนียบรุ่น พระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ธรรมยุต

 

ทำเนียบพระสังฆาธิการ อำเภอเมืองนครปฐม (ธ)

ผู้ดูแลระบบ

(729)

สวัสดีครับ เบอร์โทรสำนักงานคือ 034-986-145

...

 

" อาตาปี สัมปชาโน สติมา "

ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘

วัดสระกะเทียมมีงานบุญและการแสดงธรรม ทุกวันพระและวันอาทิตย์ ตลอดปี เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี

มกราคม  ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี

มีนาคม   วันมาฆบูชา วันพุธที่ ๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.เริ่มบุญพิธี เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียน

บวชชีพราหมณ์ เริ่มวันศุกร์ที่ ๒๗(เย็น)-๒๘-๒๙-๓๐(เช้า)

เมษายน วันสงกรานต์ วันจันทร์ อังคารและพุธที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.เริ่มบุญพิธี

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระสงฆ์  วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มิถุนายน   บวชชีพราหมณ์ เริ่มวันศุกร์ที่ ๒๙(เย็น)พฤษภาคม-๓๐-๓๑-๑(วันวิสาขบูชา)-๒(เช้า)

วันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี  เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียน

กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี  เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์เย็นและเวียนเทียน

วันเข้าพรรษาวันศกุร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี และถวายเทียนพรรษา

สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ วันพุธที่ ๑๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี

ตุลาคม   วันปวารณาออกพรรษา วันอังคารที่ ๒๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี

วันตักบาตรเทโวและเทศน์ ๓ ธรรมาศน์ วันพุธที่ ๒๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี  เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์ ๓ ธรรมาศน์

วันทอดผ้ากฐินสามัคคี  วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐิน  วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์  เวลา ๐๙.๓๙ น. เริ่มพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี

ธันวาคม   วันพ่อแห่งชาติ  วันเสาร์ที่ ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธี

เจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปี  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา ๑๙.๐๙ น. เริ่มบุญพิธี วันศุกร์ที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มบุญพิธีฯ

☻แนะนำ

☻แนะนำ "หนังสือ" น่าอ่าน(น่าฟัง)

กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า(เสียง)

"กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า" คือ หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีวิธีบำเพ็ญอย่างไร จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า โดยหนังสือเล่มนี้ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจอีกด้วย.

บรรยายโดย คุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน(เสียง)

บทประพันธ์ : อ.วศิน อินทสระ
บรรยายโดย : พระอาจารย์วิทยา กิจฺวิชฺโช

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์
"ภิกษุทั้งหลาย บัตนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อม และควาสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด..."

สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี(เสียง)


หนังสือ วิมุตติรัตนมาลี
รจนาโดย พระพรหมโมลี วัดยานนาวา กทม.

วาระนี้ เพื่อเป็นการสดุดีคุณแห่งพระอรหันต์อันวิเศษยิ่งใหญ่ และเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้ศึกษาพิจารณา ประวัติความเป็นไปของพระอรหันต์ตั้งแต่ต้นจนถึงกาลดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน อันเป็นนิสสรณวิมุตติในกาลสุดท้ายสิ้นทั้งผอง

จึงจักขอรวบรวมเอาประวัติของภิกษุณีอรหันต์รูปหนึ่ง ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีเถรี ตามความอันปรากฏมีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นอาคตสถานหลายแห่ง โดยจะพยายามนำมาพรรณนาไว้ในที่นี่ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

บรรยายโดย : พระอาจารย์วิทยา กิจฺวิชฺโช

การตูนธรรมะ

การ์ตูนกรรมพยากรณ์
ตอน ขนะกรรม

การตูนธรรมะน่าอ่านจาก dungtrin.net

☻แนะนำ "เพลงธรรมะ" น่าฟัง

เพลง พุทธคุณ

เพลง "พุทธคุณ" นี้ ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธคุณ อันได้แก่ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
 

Track 1
เวอร์ชั่น ๑:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ๋อ ณธนา หลงบางพลี

Track 2
เวอร์ชั่น ๒: ต้นฉบับ
ขับร้องโดย โยธิน พรหมดี

Track 3
เวอร์ชั่น ๓:
ขับร้องโดย โอ๋ ลำดวน


ประพันธ์ โดย
ศรันย์ ไมตรีเวช

เนื้อเพลง:

งามรุ่งเรืองบรรเจิดจับตาลึกซึ้งแปลก
เพียงแรกแลบันดาลปีติเอ่อพ้นพรรณนา
เห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่ง
ทุกทุกสิ่งรอบรายกลับกลายภิรมย์สิ้น
ความไร้มลทินอันยากเปรียบปาน
ความสราญวิมลแห่งผู้รู้
สุดแห่งยอดครู องค์สัพพัญญูเอก

ความซับซ้อนโอฬารที่มีที่เป็นอยู่
ครวญคิดดูเหมือนไร้ผู้อาจหยั่งรู้สิ้นแล้ว
แม้พบปราชญ์ผู้แพรวปัญญาแสนเรืองรอง
ได้เรียนลองไตร่ตรองนานช้ารู้จำพ่าย
เพียงผู้ได้เป็นนายแห่งปัญญา
จึงกาจกล้าท่วงทันสัจจะนั้น
เลิศยิ่งสามัญ ปัญญาพระพุทธส่อง

กลางหนทางวิบากยังมีศาลาร่ม
ให้ชื่นชมธาราแห่งความการุณย์อันแท้
ซาบซึมแผ่ผ่านใจอันร้อนด้วยไฟใหญ่
ดับเชื้อไฟให้สิ้นสุดลงสิ้นทางต่อ
แบกรับกรรมเพียงพอแค่ชาตินี้
ได้จบทีเพราะมีเส้นทางไว้
ให้ได้โพล่งพลันสู่การรับรู้ใหม่
พระผู้จอมธรรมตถาคตพระองค์นั้น…

 

เพลงธรรมประทับใจจาก dungtrin.net

เพลง อมตะ

Track 1
เวอร์ชั่น ๑:
ขับร้องโดย อลิสา ฉัตรานนท์

Track 2
เวอร์ชั่น ๒:
ขับร้องโดย โยธิน พรหมดี

Track 3
ดนตรีบรรเลง


ประพันธ์ โดย
ศรันย์ ไมตรีเวช

เนื้อเพลง:

รอนแรมมาช้านานว่ายวนผ่านชั้นภพภูมินานา
นำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกหลอนในตัวตน
มืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงทะยานลวงตา
มายาไร้หลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้า

เปลี่ยนแปลงลับลาใช่ว่ามีรู้สิ้น
แตกแปรผันภินท์พังสุดช้าเร็วตามกัน
ชีพถูกบันดาลด้วยกรรมเก่า หมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดิน
สู่การดิ้นรนในฉากใหม่ต่อไป...

รอคอยทางประเสริฐช่วยนำสู่แดนวิไลนิรันดร์
กันดารแล้งแห้งผากเท่าใดฝ่าฟันดั้นด้นไป
แสนไกลจนที่สุดพบพานผู้มีฤทัยปรานี
นิ้วชี้ทางพิสุทธิ์ให้เดินได้ถึงความหมดอาลัย

หากจะต้องตายไปอย่างคนไร้ค่า สบโชคชะตาที่โหดร้ายก็ยินดี
ให้ชีวิตนี้เดินตามมรรคา เลือดตากระเซ็นเช่นไรก็ยอม
จะเพียรน้อมใจไปสู่ฝั่งฟากโน้น

กำแพงกางตระหง่านล่อลวงฉุดรั้งให้ท้อกายใจ
จะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกร้าวพังยับเยิน
เศร้าซึมเมื่อเหลียวแลกลับเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำ
ลึกล้ำในอดีตเยื่อใยที่ฝังลึกกินใจ หมดสิ้นกันที...

 

เพลงธรรมประทับใจจาก dungtrin.net

เพลง กราบหลวงตา

Track 1
เวอร์ชั่น ๑:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เรียบเรียงดนตรีโดย ณธนา หลงบางพลี

Track 2
เวอร์ชั่น ๒:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เรียบเรียงดนตรีโดย เกรียงไกร เตรียมชาญชูชัย

Track 3
เวอร์ชั่น ๓:
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
เสียงขับร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ


ประพันธ์ โดย
ศรันย์ ไมตรีเวช

เนื้อเพลง:

สิบนิ้ววันทาพร้อม เศียรข้าน้อมด้วยใจวิเศษ
ระบายรอยยิ้มอิ่มอาบ โน้มกายลงไปกราบแทบเท้าหลวงตา
ความรู้สึก เหมือนกราบนิพพาน ที่พ้นภัย

จะแจ้งกระจ่างฟ้า หลวงตาสอนด้วยใจพิสุทธิ์
ดุจดวงอาทิตย์ส่องสาด ฉายความจริงไม่อาจแลเห็นด้วยตา
ความเงียบเย็น เหมือนแผ่ทุกทาง กลางโลกใหญ่

หากไม่พบองค์ท่าน ก็ไม่มีวันมั่นใจว่าจริง
ทุกสิ่งที่พระพุทธา ท่านตรัสสั่งจารึกไว้ให้รู้
กราบต้องกราบแบบไหน จึงเท่ากับใจที่ได้รู้คุณ
ไออุ่นจากธรรมแท้จริง มีสิ่งตอบแทนใดเหมือนได้เล่า?

สุดเทียบแก้วอื่นไหน เหมือนแก้วใสดั่งใจหลวงตา
เอาใจดวงนี้บูชา ขอแทนคุณด้วยจิตศรัทธานิพพาน
ตามท่านพา ด้วยรอยเท้านำ จนสิ้นใจ

เพลงธรรมประทับใจจาก dungtrin.net

☻ผู้เยี่ยมชมเว็บ

○ วันนี้38
○ เมื่อวานนี้27
○ เดือน841
○ ทั้งหมด39598

ขณะนี้มี 522 ผู้ยี่ยมชม และ 0 สมาชิก ออนไลน์

รายละเอียด

วัดสระกะเทียม

ที่อยู่ : เลขที่ ๓๖ หมู่ ๕ ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

ติดต่อ โทร. ๐๓๔-๙๘๖-๑๔๕ , ๐๘๑-๘๙๕-๘๕๗๙ , ๐๘๑-๗๓๗-๘๕๗๙

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียได้ที่ FACEBOOK : วัดสระกะเทียม

www.facebook.com/watsakathiem

 

ฝ่ายงานการปกครองทางคณะสงฆ์ อำเภอเมืองนครปฐม (ธ)

พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย สารธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (ธ)

ติดต่อ พระไพบูลย์ อคฺคธมฺโม เลขานุการ โทร. ๐๘๘-๔๕๙-๐๕๓๕

 

 

แผนที่มาวัดสระกะเทียม


ดูแผนที่มาวัดด้วย Google map

 

 

ติดต่อ - สอบถาม


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอนครปฐม
ใกล้วิหารหลวงปู่ ๓ พี่น้อง
ด้านหน้าวัดสระกะเทียม